dijous, 2 de juny de 2022

Rendir comptes

Un exercici que s'acostuma a fer i que d'alguna manera justifica que puguem dir que ens trobem en un sistema democràtic, és la rendició de comptes. Explicar allò que s'ha fet i el que encara queda pendent, segons les previsions fixades, o els acords presos. Ho veiem en tota administració pública que es tingui per transparent i és llavors que ens adonem del retard en la majoria d'objectius marcats. Les excuses no sempre són prou justificables i demostren incapacitat per part dels governants per dur a terme allò que ens havien promès.

Aquests dies ho hem vist a l'hora de valorar el percentatge d'inversió executada a Catalunya, per part de l'Estat, i que amb prou feines ha assolit el 35%. Ens queixàvem que la inversió promesa era molt baixa i insuficient, però a l'hora de la veritat s'ha executat una part miserable i denunciable.

Des de fa uns quants mandats, el nostre govern municipal elabora el Programa d'Actuació Municipal (PAM), que acostuma a calendaritzar, i això serveix per fer l'avaluació del grau de compliment. És una eina que es pot estudiar anualment, però que adquireix una importància significativa quan el mandat està a les acaballes o, com és el cas d'ara, quan només falta un any per al final del mandat i les properes eleccions.

La revista L'Agenda es fa ressò del que reflecteix el seguiment del PAM, realitzat pel propi govern municipal, on es diu que el grau d'assoliment global en aquests tres anys de mandat municipal és del 36%. Una informació que molt probablement servirà de guió per al debat que l'emissora de ràdio municipal té previst organitzar el proper diumenge, amb els caps de llista dels diferents grups municipals.

Llegint només el que diu l'esmentada revista, o directament del web municipal, s'observa que el treball, globalment, ha estat força escàs, amb diferències entre regidories i responsables polítics. Si bé és cert que la comparació no sempre és justa, ja que no totes les regidories sortien amb el mateix nombre d'objectius i dificultats per assolir-los, sí que ens ha de servir per adonar-nos que no tots els nostres representants polítics han aconseguit uns mínims per poder valorar-los positivament i, si fa el cas, renovar-los la confiança l'any vinent.

Falta un any, i el percentatge pot variar, sobretot si algun regidor o regidora es posa les piles i acaba tasques que estan encara molt verdes, però n'hi ha que per molt que s'hi facin hauran demostrat que no estaven preparats per gestionar un servei públic i farien bé, si és que encara no ho han decidit, no tornar-se a presentar i permetre que algú amb més empenta i eficàcia, pugui donar el servei que els vilatans esperem dels nostres polítics. 

Com que les dades que ofereix L'Agenda o que es troben al web municipal són prou explícites, no entro en detalls ni comentaris sobre qui ha fet la feina i qui no, i deixo la valoració a criteri de qui vulgui fer aquest exercici d'avaluació i que en tregui les conseqüències oportunes. També és bo que els propis regidors i regidores de govern facin l'exercici de valorar-ho i reflexionar en què han fallat.