dijous, 28 d’abril del 2005

He assistit al Ple...

... i estic desitjant que s'inauguri el Teatre Principal i poder assistir a muntatges escènics més interessants. De més nivell i amb millors actors.

Suposo que els que ho heu escoltat per ràdio fèieu alguna altra feina al mateix temps. No crec que hagueu perdut el temps com nosaltres.

Bé, més que perdre el temps, ha estat allò d'anar agafant mala... L'equip de govern municipal, amb el seu alcalde al davant, s'anava superant. Era el típic crit que sentíem als circs de festa major: "Mas difícil todavía".

Si ho he acabat d'entendre (perquè a vegades se'm fa difícil, i espero que no ho aprofiti cap regidor per ridiculitzar-me), aquest estiu la UFEC farà activitats esportives d'estiu, a uns preus força crescuts i sense descompte per família nombrosa. Es veu que al pressupost 2005 de la UFEC no està previst i això els ocasionaria dèficit, i això no es pot permetre. Cal que les famílies nombroses ho entenguin i posin el seu gra de sorra. Això sí! el segon germà tindrà un descompte del 5%. Hi ha votat a favor CIU, PP i el regidor no adscrit; en contra hi ha votat el PSC; i s'han abstingut ERC i ICV. Per a la vostra tranquil·litat, tothom menys CIU i PP ho ha criticat, però... s'ha aprovat.

També és costum de fer preguntes i contestar-les el mes següent. Passa una mica com allò de "en X m'ha demanat perquè servia Q i en Z m'ha contestat per R". Ara em toca recordar la pregunta que em contestaran el dia 25 de maig (i em sembla que aquell dia no hi podré assistir perquè tinc intenció d'anar a unes jornades de participació que... no sé ben bé de què em serviran!).

Allò que els castellans diuen "rizar el rizo" ha arribat amb l'intent frustrat de presentar una moció via urgència. Per qui no ho sàpiga, quan una moció no segueix el canal i calendari adequat, sempre hi ha (bé, em pensava que sempre) la possibilitat de presentar-ho per via d'urgència. Abans però s'ha d'aprovar la urgència. Però Arenys encara filem més prim: l'Alcalde (que encara mana, tot i ser víctima de la maldat de l'oposició) pot negar el dret de votar la necessitat de la urgència. (i jo pregunto als que en saben: per què es vota la possibilitat d'anar per via d'urgència si l'alcalde, que no té majoria, pot decidir-ho ell tot sol?) Segur que hi ha resposta ben assessorada jurídicament.

I ara pregunto als nostres polítics de tots els colors: El ciutadà us pot entendre? Això durarà dos anys més?
I no pregunto res de la propera campanya política perquè ja ho sé:

CIU i PP ------- El trànsfuga ens ha impossibilitat de governar. L'oposició ens ha bloquejat qualsevol iniciativa al pactar amb el trànsfuga...

ERC-ICV-PSC ---- Davant la impossibilitat de presentar una moció de censura, amb l'ajuda del regidor trànsfuga, hem intentat portar la iniciativa però l'equip de govern no ens ha deixat. Les competències de l'Alcalde així li ho permeten.

El regidor trànsfuga ---- (En aquest cas no sé què dirà. Potser ens ho hauria de dir ja).

I els arenyencs què direm? --------- Oh, gràcies per deixar-nos votar cada quatre anys. Us renovem la confiança perquè continueu exercint les vostres qualitats interpretatives. El nostre poble és vostre! Durant quatre anys més, feu-ne el què vulgueu! Això és la democràcia!

Per acabar voldria dir que, per si no ha quedat clar, la meva no ha estat una explicació objectiva de com ha anat el Ple sinó que en algun moment m'he deixat portar per la via dramàtica i d'alguna manera subjectiva. L'objectivitat la deixo pels nostres polítics i també pel nostre estimat Interí.

Bona nit

dimecres, 27 d’abril del 2005

La divisió territorial de Catalunya


A càrrec de l’Hble. Sr. Joan Carretero
Conseller de Governació i Administracions Públiques


- La divisió actual de Catalunya ve condicionada per l’ordenació espanyola, i després s’hi han fet alguns canvis o adaptacions, com ara les 41 comarques.
- Cal fer una ordenació pròpia amb els protagonistes del territori.
- El govern actual es va proposar quatre grans reptes:
* Un nou Estatut
* Un nou finançament
* Una nova ordenació del territori
* Una nova llei electoral
- El país ja hi és i per tant cal partir de la realitat actual.
- La nova organització territorial es basa en els municipis i les vegueries. És per això que aquest govern proposa menys administracions per donar més facilitats a la ciutadania.
- A part de Municipis i Vegueries hi haurà unes entitats d’àmbit funcional per a la realització de serveis compartits: els consells comarcals i les àrees metropolitanes.


Municipi

- Tot i que l’Informe Roca sobre la divisió dels municipis és molt bo, comportava la desaparició d’uns 250 municipis molt petits, i això no agrada a ningú. És per això que aquest govern respectarà els actuals municipis, encara que animarà les propostes d’agrupació i, sobretot, a mancomunar serveis entre municipis.
- Als municipis més petits de 2.000 habitants no se’ls hi traspassarà més competències sinó que se’ls haurà de dispensar de l’obligatorietat de dur a terme alguns serveis, que passarà a realitzar l’ens funcional (el consell comarcal o l’àrea metropolitana).


Vegueria

- Es constitueix com la Unitat Territorial adequada on hi ha present les tres administracions (local, autonòmica i estatal). Les dues darreres amb serveis descentralitzats al territori.
- Tots els partits accepten la creació de 7 vegueries, encara que a l’Estatut d’Autonomia això no quedarà fixat, perquè es pugui modificar sense necessitat de modificar l’Estatut.
- El Consell de Vegueria es planteja com el substitut de les actuals diputacions, amb funcions de corporació local.
- El pas de 4 diputacions a 7 vegueries provoca la necessitat de modificar lleis orgàniques de l’Estat.
- Amb la modificació del Senat, com a cambra de representació territorial, la variació de les vegueries no l’afectarà, ja que al Senat hi anirà representada la Comunitat Autònoma.
- De moment hi ha dues posicions a l’hora de decidir qui vota la composició del Consell de Vegueria: uns pocs voldrien que fos votat directament per la ciutadania, i la gran majoria prefereix que sigui d’elecció indirecta, com es fa actualment a les diputacions.
- No es vol potenciar una capitalitat única de vegueria sinó més aviat repartir serveis entre diferents ciutats en el territori.


Consell Comarcal

- Serà d’àmbit funcional i realitzaran aquells serveis que no poden fer els municipis. Es tractarà d’una espècie d’empresa de gestió dels serveis traspassats dels municipis.
- No hi haurà eleccions als consells comarcals i, a diferència d’ara que hi són representats els partits polítics, hi seran representats tots els municipis de la comarca. Tot i així hi haurà un factor correctiu en funció de la població dels municipis representats.


Àrea Metropolitana

- A l’àrea metropolitana no hi haurà consells comarcals, sinó que serà competència del Consell de l’Àrea Metropolitana.
- En aquests moments només es pensa en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però res impedirà que en el futur se’n creïn d’altres.
- A l’àrea metropolitana actual s’hi afegiran municipis del Baix Llobregat, Vallès Meridional i Baix Maresme, i quedarà constituïda per 37 municipis.
- Serà un ens de coordinació de serveis i no de representació política.


Descentralització i finançament

- La Generalitat es descentralitzarà en el territori.
- El sistema de finançament encara està en fase de discussió, amb diferents postures:
* Hi ha qui vol que els consells de vegueria rebin directament els diners de Madrid
* N’hi ha d’altres que voldrien que els diners els rebés la Generalitat i després els distribuís.


A l’hora del debat amb els assistents a la conferència, se li ha preguntat per la participació dels ajuntaments i la ciutadania a l’hora de decidir l’ordenació del territori, i se li ha recordat que els sentiments també són importants. Se li ha recordat també que hi ha plataformes, com la de l’Alt Ter, que estan demanant poder opinar sobre la nova ordenació territorial i que defensen posicions diferents. El Conseller ha comentat que, tot i que els seus interlocutors són els alcaldes dels municipis de Catalunya, també ha rebut a la Plataforma de l’Alt Ter, encara que no estigui d’acord amb el què defensen.
El Conseller ha dit que l’opció de transversalitat a què opta l’actual govern, els comportarà necessàriament una inversió important en infrastructura viària i de comunicacions.
També se li ha preguntat per l’impacte d’aquest nou ordenament del territori en la futura llei electoral. El Conseller ha dit que en aquests moments hi ha una discrepància important entre els cinc partits representats al Parlament, per interessos de partit atès que cada model afavoreix a un o un altre partit, en detriment dels altres. Tot i així ha afirmat que el sistema electoral actual manté una proporcionalitat del 97%, quan l’espanyola és de poc més del 80%.
Quan els dirigents de la Plataforma Odeon de Canet, organitzadora de l’acte, han demanat a quina administració haurien d’anar a buscar els diners que els calen per rehabilitar el seu equipament, la resposta del Conseller ha estat: l’Ajuntament, afegint que aquest després haurà de veure de quina administració els pot treure.
Quant al futur d’Arenys de Mar i la comarca de la Selva Marítima, no podem dir res, ja que no hi ha res decidit. Tot i així, el Conseller ha afirmat que encara que l’aprovació de la nova divisió territorial de Catalunya es farà al Parlament de Catalunya, els municipis afectats seran consultats formalment.


Canet de Mar, 26 d’abril de 2005

dissabte, 16 d’abril del 2005

Barrakes'05 i els joves d'Arenys de Mar

.
Escrivia en un fòrum obert, tot parlant de Barrakes'05 i els joves...

He anat a parar a aquest fòrum perquè crec en el jovent, encara que no acostumo a escriure a fòrums perquè no m'agrada que la gent s'empari en l'anonimat per, moltes vegades, insultar als que no pensen el mateix.

No és bo que no hi hagi entesa entre els ciutadans, que no vol dir estar tots d'acord en tot. Tampoc es pot barrejar termes com "democràcia" i "legitimitat democràtica" per fer callar qualsevol crítica o opinió, sobretot quan es fa de manera constructiva.

La meva opinió personal és que l'equip de govern actual no té capacitat de diàleg i és poc transparent. És cert que és l'equip que el nostre poble va votar majoritàriament i per tant va assumir la direcció del govern municipal. Això però no treu que treballi per escoltar a tothom, fins i tot als que no els varen votar, i si parlem dels joves, encara més.

Ningú pot dir que les relacions intergeneracionals són fàcils. Els grans ens basem en l'experiència i en la tradició, i els joves volen canviar el món, a vegades massa ràpid, però no avançarem si no sabem passar el testimoni als joves i que aquests construeixin el futur del nostre poble i del nostre país.

Crec que l'equip de govern està en standby i això no és bo per a ningú.

Espero que els joves agafin més protagonisme i, si és així, els més grans ho aplaudirem.

dijous, 7 d’abril del 2005

El Maresme i la nova divisió territorial de Catalunya


Hem sentit a dir que des de la Generalitat es planteja proposar la creació d'una nova comarca que afectaria a poblacions del Maresme. Es vol crear la comarca de la Selva Marina, que aniria des de Tossa fins a Arenys de Mar, i s'adscriuria a la vegueria de Girona.

Considero que és molt important una anàlisi exhaustiva de la realitat de les poblacions afectades i la seva interrelació. Quan al seu dia es varen crear les comarques (algunes amb més sort i encert que d'altres) es va tenir en compte una colla de paràmetres que justificaven la inclusió d'uns pobles i no uns altres, a una determinada comarca, a vegades amb la polèmica dels pobles del perímetre. Tot ha canviat i avui dia hi ha comarques que encara són una realitat d'interrelació i identificació però d'altres han quedat del tot desautoritzades per la realitat actual. La comarca del Maresme no destaca per ser una de les més homogènies o amb més trets comuns entre les diferents poblacions que la conformen, ni Mataró ha exercit realment la seva capitalitat comarcal.

La proposta del conseller de Governació de crear la comarca de la Selva Marina, que correspondria amb la "Marina de la Selva" del nostre estimat i autoritzat historiador arenyenc Josep M. Pons i Guri, pot tenir la seva base identitària, històrica o mediambiental, però difícilment es pot sostenir des del punt de vista de relacions i dependències socials, econòmiques i fins i tot culturals d'avui dia.

El fet que Arenys pertanyi al Bisbat de Girona tampoc pot ser justificació suficient perquè arribi a formar part de la vegueria de Girona; una dependència administrativa que s'hauria de valorar si pot resultar efectiva i còmode per als arenyencs.

El dia 26 d'abril, el conseller de Governació serà a Canet de Mar per parlar de la nova divisió territorial de Catalunya, i pot ser una bona ocasió per demanar els motius que li fan pensar una bona solució la sortida d'Arenys i altres pobles de la comarca del Maresme i la seva dependència a la vegueria de Girona. Però una cosa encara més important serà demanar al conseller si, a part de consultar al experts (que se suposa) també tenen la intenció de preguntar i sentir l'opinió de la ciutadania de les poblacions afectades, abans de prendre una decisió tant important, administrativament parlant.

divendres, 1 d’abril del 2005

A Arenys de Mar li falta aire

Arenys de Mar és encara un dels molts pobles que no ha tastat la democràcia participativa. És per això que els arenyencs ens assabentem de les coses de la "casa gran" quan als nostres representants polítics els va bé o ens necessiten (això últim cada quatre anys).

Fa uns dies hi va haver un gran rebombori a l'Ajuntament, amb la sortida d'un regidor de l'equip de govern, provocant la pèrdua de la majoria absoluta que fins ara compartien CIU i PP.

Des de la passada legislatura Arenys de Mar es troba encallat amb els treballs preparatoris del nou Pla d'Ordenació Urbanística. S'ha dit de tot i s'ha pensat més encara, però la veritat no l'acabem de conèixer.

En aquests moments sembla tot aturat, amb cares llargues, això sí. L'alcalde es fa la víctima, l'oposició assegura que no pactarà la moció de censura amb el "diable", i el dia a dia deixa molt que desitjar, amb uns regidors cansats i amb molt poques ganes de treballar, això sí: amb la il·lusió de sempre.

El problema és que no hi ha la possibilitat d'avançar les eleccions i haurem d'esperar l'estiu del 2007. Massa temps si no canvia el tarannà de tots plegats.

Si l'equip de govern pretén perdre temps durant dos anys, potser que l'oposició perdi prejudicis i agafi la batuta. Els arenyencs no ens mereixem perdre dos anys més.