dijous, 25 de febrer de 2016

Els recels d'un pressupost en brut

Arran de la més que probable aprovació del Pressupost 2016 en el Ple municipal convocat per aquesta tarda, i tenint en compte la importància que ha tingut en les negociacions per obtenir la majoria mínima necessària per tirar-lo endavant, m'agradaria fer una observació que no és la primera vegada que m'hi refereixo.
Demanaria a tots els grups municipals que amb la mateixa dedicació i escrupolositat que han demostrat a l'hora d'analitzar la proposta de pressupost presentada per l'equip de govern, i sobretot aquelles formacions que amb el seu vot facilitaran la seva aprovació, analitzin també, quan sigui l'hora, el pressupost liquidat.
Resulta que tots plegats, i els grups municipals amb més culpa, ens fixem molt en el pressupost inicial, però ens oblidem del pressupost final, el que es liquida. A Arenys de Mar hi ha el costum de portar al Ple modificacions de crèdit mes rere mes, de manera que al final el pressupost resultant no té res a veure amb el pressupost aprovat inicialment.
És responsabilitat de l'equip de govern de fer una bona gestió del pressupost, i entenc que no es pot prendre l'eina com una joguina que podem anar canviant cada vegada que ens passa pel cap. És responsabilitat del govern local, però també dels grups de l'oposició.
Una moció de censura pot ser o no convenient, però el que sí que és important és que des de l'oposició es faci una fiscalització de la gestió del govern i, si no es fa, en tenen una responsabilitat.
El PSC s'abstindrà perquè es pugui aprovar el pressupost, i una de les raons és perquè s'ha reduït la partida pressupostària de protocol d'alcaldia. El mes d'abril o maig de l'any vinent em podran argumentar el suport del pressupost liquidat?