divendres, 19 de febrer de 2016

El sou de l'alcalde d'Arenys de Mar

He entrat al web municipal per llegir el comunicat oficial arran de la dimissió de la regidora del PP, Belen Quintero, com a membre del govern. Si ho interpreto bé, el govern es va comprometre a subvencionar en 60.300 euros la productora Brutal Media, per la producció de la pel·lícula Laia, amb el compromís que les despeses repercutissin a empreses locals. Em sembla bé.
El conveni es signava el 2016 i es preveia rebre una subvenció de la Xarxa Local de la Diputació de l'exercici 2016. És a dir, tota l'operació es feia en el pressupost 2016. S'avançaven esdeveniments, però era factible.
El problema sorgeix quan la productora avança el rodatge a finals de 2015, amb pressupost 2015, i es signa el conveni. No sé veure en el comunicat en quina partida pressupostària se sustenta el conveni ni si té l'informe favorable d'Intervenció.
Tampoc entenc el paràgraf on diu que "l'alcalde contactarà amb tots aquests proveïdors per comunicar-los aquesta eventualitat i reiterar-los el compromís adquirit". Empreses del sector de la restauració, segons el comunicat. Què vol dir això? Que aquests restaurants no han cobrat ni cobraran fins que l'Ajuntament pagui la subvenció a la productora? I quan serà això? Quan la Diputació de Barcelona acordi subvencionar l'Ajuntament?
El comunicat m'ha portat al link de la reestructuració del cartipàs municipal, d'aquí a la composició municipal, i finalment a retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i personal eventual. No m'hi havia fixat mai, però suposo que és degut a la nova llei de transparència.
He mirat què cobrava l'alcalde i m'ha semblat que era poc, però quan he vist el que cobrava el personal eventual m'ha entrat un dubte: si el cap de comunicació cobra 1.858 euros bruts al mes, i catorze pagues, llavors les dotze pagues mensuals de 47.430,74 euros de l'alcalde em sembla excessiu.

Retribucions de càrrecs electes:
blanc
CàrrecDedicacióSou en euros bruts mensual (12 pagues)
Estanislau ForsAlcaldeExclusiva47.430,74
Xavier Masgrau1r Tinent d'AlcaldeExclusiva38.000
Susanna MirRegidoraParcial (90%)29.000