dijous, 12 de febrer de 2015

L'enfrontament entre l'Arenys Bàsquet i l'Ajuntament no és bo per Arenys

Desconec com s'ha seleccionat l'entitat organitzadora del ball de Carnestoltes ni les queixes del Club de l'Arenys Bàsquet, per tant no puc opinar, però m'agradaria comentar quina és la imatge que es veu des de fora i de quina manera es desprestigia l'entitat i l'equip de govern.
Vull entendre que ambdues parts tenen la seva raó i que el problema és que no coincideixen en els raonaments, però les amenaces i arguments que llegeixo no m'acaben de convèncer. El fet d'haver organitzat un acte durant 19 anys, per sí sol no és motiu suficient per organitzar-lo per vintena vegada. 
Tampoc entenc que un dels motius de la protesta sigui que deixen d'ingressar quatre mil euros. Si hi ha guany al darrere entenc que hi havia un conveni entre l'entitat i l'ajuntament, on això quedava reflectit, o bé es tractava d'una convocatòria de subvencions, on hi podien optar diferents entitats, o una concessió administrativa on també calia que hi constessin tots els números. Si l'ajuntament diu que en la justificació en cap cas es parlava d'aquest benefici, algun desordre hi ha.
L'administració té molts defectes alhora d'actuar i un d'ells ha estat la poca fiscalització que s'ha realitzat en activitats amb diner públic. Tant en el cas de les subvencions o dels contractes, els comptes han de ser clars i, a vegades, per populisme, clientelisme o electoralisme, no s'ha actuat prou bé i s'ha mal acostumat les entitats.
Amb això no vull dir que sigui el cas que avui tracto, sinó que en podríem llistar molts de diferents administracions públiques. No ho hem fet prou bé, i arreglar-ho és incòmode, gens agraït, i posa en perill la cadira. 
L'Arenys Bàsquet té prou solera com per no perdre el seu bon nom amb segons quin tipus de manifestacions. L'ajuntament necessita generar confiança i bon fer. Ambdós estan obligats a entendre's i això s'ha de fer dialogant. Arenys no es pot permetre l'enfrontament de dues entitats tan significatives.