dijous, 19 de febrer de 2015

Un govern obert per a Arenys

A la segona xerrada sobre l'impuls al govern obert de la regidoria de Participació d'Arenys de Mar s'ha parlat de transparència, i concretament de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern. Una llei catalana que desenvolupa amb més exigència per a les administracions públiques la llei estatal 19/2013. La ponent ha estat la Teresa Puig, responsable tècnica de Participació a l'ajuntament de Badalona.
Poca participació, encara que en aquesta ocasió hem comptat amb la presència d'un regidor i un responsable polític de dos grups municipals de l'oposició. Del govern només la regidora responsable de l'acte. 
L'entrada en vigor de la llei catalana suposarà tot un repte per a la majoria d'ajuntaments, entitats públiques, fundacions i entitats. Una llei que facilitarà la informació sobre la gestió administrativa pública i obligarà els polítics electes a donar compte de la seva gestió i del grau de compliment del seu programa de govern.
Caldrà seguir de prop l'eficàcia de la llei, el seu compliment i la defensa dels drets dels vilatans que incorpora. Tot i que Arenys disposa d'un web municipal amb molta de la informació a que obliga la nova llei, caldrà insistir en la informació pressupostària i el grau de compliment del PAM.
A la xerrada s'ha comentat la importància del pressupost liquidat, sobretot en un ajuntament on gairebé cada Ple municipal incorpora una modificació de crèdit, que confon i modifica el pressupost inicial, a vegades sense motivació suficient. D'això me'n vaig queixar durant el mandat 2003-07, i ho vaig patir en el mandat següent i no per voluntat pròpia.
El dubte que m'ha quedat de la xerrada d'avui al Calisay ha estat si el nou panorama social i tecnològic, i la nova llei de transparència seran capaços de generar un model participatiu dels vilatans, com a garants de la democràcia en el ben entès que en nosaltres resideix la sobirania.