dilluns, 16 de gener de 2017

Per què el govern de Colau té manifestacions al carrer?

No sé si us heu plantejat mai la pregunta de per què un govern format per persones amb una llarga història al carrer reivindicant justícia i ser escoltades, es trobi amb manifestacions en contra. Sembla que només la dreta pot trobar-se amb reivindicacions de veïns i veïnes molestes en no ser escoltades ni tingudes en compte.
A l'esquerra se li suposa una experiència reivindicativa que l'ha de preparar per governar sense trobar-se amb trifulgues al carrer. Això, però, no és cert i trobaríem molts casos que ho corroborarien. Segur que recordem importants manifestacions i fins i tot vagues en governs socialistes.
Ara, que representaria que el govern municipal de Barcelona es troba més a l'esquerra dels socialistes, també passa. Per què?
Crec que a la ciutadania més disposada a sortir al carrer li resulta incomprensible i menys acceptable que un govern d'esquerres no els escolti ni procuri resoldre les seves demandes. Això faria que s'animessin més a sortir al carrer.
Per altra banda tinc la impressió que l'esquerra del nostre país actua més d'esquerra quan és a l'oposició que no pas quan governa. Deu ser que és més complicat mantenir els ideals quan tens responsabilitat de govern, però això és una cosa que caldria analitzar i tractar d'evitar. No pot ser que assolit el govern es claudiqui i es continuï fent política de dretes.
El cas concret de la superilla el desconec i per tant no puc entrar a valorar-ho, però en tot cas sembla que s'ha escoltat poc els veïns afectats i s'ha treballat massa des del despatx. No es pot acontentar tothom, però és molt important escoltar els veïns, no pas per mantenir la cadira del poder, sinó per pacificar el territori i fer més fàcil la vida de les persones.